1
 
    
   
 

                                                                  ริบบอน (Ribbon)

ริบบอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ชนิดดังนี้


ริบบอน Wax
      เป็นริบบอนที่นิยมใช้กันแพร่หลายเหมาะกับงานทั่วไป ราคาประหยัด เช่น ฉลากติดสินค้าขายปลีก ฉลากที่ใช้ในการขนส่ง ฉลากแสดงราคา ฉลากทั่วไป เป็นต้น

ริบบอน Wax-Resin
      เป็นริบบอนที่เหมาะกับงานที่ต้องการความคมชัดมากขึ้น ทนการขูดขีดมากขึ้น
สามารถใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น ฉลากติดหลอดเลือด ฉลากยา ฉลากติดสินค้าส่งออก เป็นต้น

ริบบอน Resin
      เป็นริบบอนที่เหมาะกับงานที่ต้องการความคมชัดสูง ทนต่อการขูดขีดหรือหลุดลอก หรือบนวัสดุที่พิมพ์ติดยากๆ เช่น ฉลากที่ติดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ทนต่อความร้อน การแช่แข็ง ฉลากติดเหล็ก ฉลากติดหม้อน้ำ ฉลากในรถยนต์ ฉลากในเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.