1
 
       
 

แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID

Intelligent Sensor Gates Patron Self Check-Out Systems ILS Controller Staff Station Readers Book Drop Unit Staff Station Readers Patron Self-Check Out Systems

 

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.