1
 
    
   
 
เครื่่องป้ายสติ๊กเกอร์ Towa

คุณสมบัติ

  • ใช้ติดสติ๊กเกอร ์บาร์โค้ด
  • น้ำหนักเบา
  • ใช้งานคล่องตัว
  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.