1
 
    
   
 
เครื่องติดป้ายสินค้า (Tagger: tag attaching tool)
Meto Tagger เครื่องมือติดป้ายสินค้าของคุณ ง่ายและเร็ว มาตรฐานดี และทนทาน

เครื่องมือ Tagger ใช้ป้ายระบุให้กับรายการจำนวนมากมายรวมถึง:
- กระเป๋าเดินทาง
- เครื่องนุ่งห่ม
- สิ่งทอ
- อุปกรณ์เกี่ยวกับการกีฬา
- ของเล่น เช่น ตุ๊กตา

ตัวอย่างการใช้ :
                                  
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.