1
 
       
    องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
  Our Sample Site References
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
ชุดบริการยืม-คืนทรัพยากรผ่านบรรณารักษ์ (Staff Station Reader)
 
ชุดอุปกรณ์ยืม-คืนทรัพยากรผ่านบรรณารักษ์ เป็นอุปกรณ์อ่านสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ทำงานโดยนำวัสดุที่ต้องการยืมผ่านอุปกรณ์ฯ เท่านั้น โดยไม่ต้องหาบาร์โค้ดเพื่อสแกนและไม่ต้องล้างสัญญาณป้องกันขโมย
ทำงานกับแผงวงจรอัจฉริยะ RFID ที่คลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิร์ซ
อุปกรณ์ฯ สามารถอ่านรหัสได้มากถึง 20 tag ต่อวินาที (Anti-collision)  
ชุดอุปกรณ์ยืม-คืนทรัพยากร มีระยะอ่านสัญญาณสูงที่สุด คืออ่านได้ถึง 12 นิ้วจากพื้นผิวอุปกรณ์ฯ ทั้งยังไม่ต้องจัดตำแหน่งหนังสือและวัสดุที่ต้องการยืม-คืนให้อยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย ให้ความสะดวก สบายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบรรณารักษ์ในการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรต่างๆ
มี serial ports สำหรับใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือเครื่องอ่านรหัสชนิดอื่นๆ
ชุดอุปกรณ์ฯ ผลิตจากวัสดุแข็งแรง ขนาดกะทัดรัดติดตั้งในลิ้นชักหรือใต้โต๊ะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย
ชุดอุปกรณ์ฯ สามารถอ่านสัญญาณผ่านโต๊ะไม้, กระจก, ลามิเนต, Corian และพื้นผิวที่เป็นหินต่างๆ ได้
บรรณารักษ์ไม่มีความเสี่ยงกับโรค Carpal Tunnel Syndrome ในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ

   
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม (532KB)
   
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.