1
 
      
    องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
  Our Sample Site References
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
เครื่องยืมทรัพยากรห้องสมุดอัตโนมัติ (Patron Self-Checkout)
 
หน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ใช้งานที่ง่าย พร้อมการทำงานแบบ Graphical User Interface (GUI) ที่มีภาพเคลื่อนไหวแสดงวิธีการใช้งานให้ผู้ใช้ทำตามได้โดยง่าย                                                                     
เลือกได้ทั้งชนิดหน้าจอมาตรฐาน (standard monitor) หรือ หน้าจอแบน (flat screen monitor)
เครื่องยืมทรัพยากรห้องสมุดอัตโนมัติของ Checkpoint สามารถอ่านสัญญาณได้ไกลจากพื้นผิวอุปกรณ์ถึง 12 นิ้ว โดยที่วัสดุที่ยืมไม่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง และไม่ต้องกำหนดตำแหน่งเฉพาะเจาะจง สามารถอ่านสัญญาณได้ 360 องศา ให้ความสะดวกและประหยัดเวลาในการยืม ลดปัญหาผู้ใช้ต้องรอคิวเพื่อยืมอัตโนมัติได้เป็นอย่างมาก
บัตรสมาชิกห้องสมุด สามารถเลือกได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น บัตรสมาร์ทการ์ด, แถบแม่เหล็ก (magnetic strip), บาร์โค้ด หรือบัตรคลื่นความถี่วิทยุ (บัตรคลื่นความถี่วิทยุของ Checkpoint มีทั้งแถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด และ RFID ในบัตรใบเดียว)
ชุดเครื่องยืมทรัพยากรอัตโนมัติมาตรฐานมีเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner) เพื่อใช้กับบัตรห้องสมุดแบบบาร์โค้ด
สามารถทำการยืมทรัพยากรโดยอัตโนมัติ ได้มากถึง 20 เล่มต่อวินาที (Anti-collision) ที่ความสูงไม่เกิน 12 นิ้วจากพื้นผิวอุปกรณ์ ฯ
พิมพ์ใบรายการ (receipt) ทันทีที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการยืม มีรายละเอียด เช่น ชื่อผู้ยืม วันเดือนปี ที่ยืม, รายการหนังสือและวัสดุ, ชื่อวัสดุ, กำหนดส่งคืนแต่ละรายการ, จำนวนรายการที่ยืมทั้งหมด ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นต้น
ระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ เมื่อพิมพ์ใบรายการยืม (receipt) เสร็จสิ้น
ป้องกันการยืมทรัพยากรโดยสมาชิกที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมได้ หรือทรัพยากรที่ไม่อนุญาตให้ยืม
หากทรัพยากรที่นำมายืมเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถให้ยืมได้ เครื่องยืมอัตโนมัติจะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ยืมทราบเพื่อให้ผู้ยืมติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อทำการยืมต่อไป
เครื่องยืม ฯ อัตโนมัติสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม.
ผ่านมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน อาทิเช่น
Electrical Emissions: FCC Part 15, ETSI 300 330 compliant
Electrical Immunity: ETSI 300 683 (CE) compliant
Safety: UL 1950 compliant
   
 
ระบบสัมผัสที่แนะนำการใช้งานด้วยการฟฟิคที่ง่ายต่อการใช้งาน
เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ ชุดคอมพิวเตอร์และหน้าจอ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (398KB)
   
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.