1
      
    องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
  Our Sample Site References
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลเคลื่อนที่ (Inventory Portable Reader)
 

ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบฯ อ่านรหัสจากแผงวงจรอัจฉริยะ ได้มากถึง 20 tags ต่อวินาที

ตรวจสอบหนังสือและวัสดุทั้งหมดภายในห้องสมุด (Inventory Collection)ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากสถิติสามารถตรวจสอบ (Inventory Collection) หนังสือถึง 250,000 เล่มภายในเวลาเพียง 3.5 ชั่วโมง
ค้นหาหนังสือ (Search items) ที่ต้องการได้ แม้หนังสือจะถูกวางซ้อนอยู่หลังชั้นก็ตาม จาก สถิติการค้นหาหนังสือ 100 เล่ม จากหนังสือ 10,000 เล่มใช้เวลาเพียง 8 นาที      
จัดชั้นหนังสือ (Shelf order) ส่งสัญญาณแจ้งพร้อมระบุรายการเมื่อพบว่ามีหนังสืออยู่ผิดชั้น (Locating mis-shelved volumes)
Weeding out materials เพื่อคัดแยกหนังสือที่ต้องการนำออกจากชั้นในกรณีต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ค้นหาหนังสือจองจากหนังสือที่ได้รับคืน ก่อนนำกลับขึ้นชั้น
เสาอากาศถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้อ่านสัญญาณจาก tags ความถี่ 13.56 MHz ได้เร็วที่สุด
มีโปรแกรมเชื่อมต่อสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัต
โอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฯและฐานข้อมูลระบบยืม-คืนอัตโนมัติผ่านแท่นชาร์จ หรือสามารถเลือกใช้อุปกรณ์โอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless)
แบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง 4 ชั่วโมง ก่อนนำไปชาร์จอีกครั้ง
มีสัญญาณแสดงเมื่อเปิดเครื่อง เมื่อกำลังอ่านtag และเมื่อแบตเตอรี่ความดันไฟต่ำ ให้ผู้ใช้ทราบ  
ได้รับการออกแบบให้สะดวกแก่การใช้งาน (Ergonomic design) เพื่อป้องกันความล้าของข้อมือและช่วยให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น   
เครื่องจะปิดตามเวลาที่ตั้งไว้เพื่อประหยัดพลังงาน (Auto Turn Off) โดยจะทำการบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติก่อนปิด

 
 
 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (614KB)

 
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.