1
       
องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
Sensor Gates
Circulation Circuit
Staff Station Reader
Patron Self Check-Out System
Circulation Circuit Programmer
ILS Controller
RFID Patron Cards
Our Sample Site References
   
  แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
   
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
ชุดควบคุมการทำงานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (ILS Controller)
 
ชุดควบคุมการทำงานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ แยกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของซอฟแวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Management) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงที่สุด
ทำหน้าที่ควบคุม, เชื่อมโยงและทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
มีโปรโตคอลมาตรฐานสากล Standard Interchange Protocol version 2 (SIP2) ทำหน้าที่ติดต่อและเชื่อมต่อการทำงานระหว่างระบบห้องสมุดอัจฉริยะและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีโปรโตคอล SIP2 เข้าด้วยกัน โดยไม่สร้างฐานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
มีซอฟแวร์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ พิมพ์รายงานการยืมหนังสือจากจุดที่ให้บริการยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ (Staff Station Readers) และชุดอุปกรณ์ยืมทรัพยากรอัตโนมัติ (Self Checkout Station) โดยจะแสดงตำแหน่งที่ให้บริการ, ชื่อหนังสือ, วันและเวลาที่ยืม เป็นต้น โดยเลือกช่วงวันและเวลาที่ต้องการรายงานเพื่อการวิเคราะห์ได้
สามารถพิมพ์รายงานการยืมหนังสือ ตามรหัสสมาชิกห้องสมุดได้
สามารถพิมพ์รายงานการทำงานทั้งหมดของระบบได้ โดยจะแสดง วันและเวลา, ตำแหน่งการให้บริการ, สถานะการให้บริการ, ชนิดการให้บริการ, รายการทรัพยากรที่ถูกใช้บริการ และสมาชิกผู้ใช้บริการ ฯลฯ
มี Scroll bar เลื่อนดูข้อมูลได้ทุกรายการ (Record)
สามารถจัดการดูแลข้อมูล (Transactions) โดยลบข้อมูลต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบห้องสมุดอัจฉริยะได้ สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการลบได้ และปกติแล้วระบบจะอยู่ในสถานะ Off line ก่อนทำขั้นตอนนี้โดยสามารถทำการสำรอง (Backup) ก่อนได้
   
   
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.