1
 
      
    องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
  Our Sample Site References
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
 

ชุดอุปกรณ์ลงรหัสข้อมูลบนแผงวงจรฯ แบบไร้สัมผัส (Circulation Circuit Programming Station)

 
อุปกรณ์ลงรหัสข้อมูลบนแผงวงจร ทำการแปลงรหัสบาร์โค้ดของหนังสือที่มีอยู่แล้วของห้องสมุดลงบนแผงวงจร ฯ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในอัตรา 200 รายการต่อชั่วโมง
เมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านรหัสจากหนังสือแต่ละเล่มแล้ว อุปกรณ์ฯ ทำการแปลงรหัสบาร์โค้ดลงแผงวงจรอัจฉริยะ RFID โดยอัตโนมัติทันทีภายในขั้นตอนเดียว สามารถนำแผงวงจรฯ ดังกล่าวไปใช้งานได้ทันที
มีโปรแกรมแสดงภาพการลงรหัสฯ ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและทำตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
มีโปรแกรมช่วยกำหนดและลงรหัสหนังสือและสื่อที่ห้องสมุดรับเข้าใหม่ เจ้าหน้าที่เพียงกำหนดรหัสเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อออกป้ายสติ้กเกอร์บาร์โค้ดของหนังสือโดยอัตโนมัติหลังจากกำหนดรหัสลงบนแผงวงจรฯ แล้ว
กระบวนการลงรหัสทำงานได้โดยไม่เชื่อมต่อกับระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลแต่อย่างใด จึงไม่เกิดความเสียหายแก่ฐานข้อมูลและไม่มีการสร้างฐานข้อมูลซ้ำซ้อน
   
 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (333KB)
   
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.