องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
Sensor Gates
Circulation Circuit
Staff Station Reader
Patron Self Check-Out System
Circulation Circuit Programmer
ILS Controller
RFID Patron Cards
Our Sample Site References
   
  แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
   
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
 

แผงวงจรอัจฉริยะ คลื่นวิทยุ (Circulation Circuit)

 
แผงวงจรคลื่นวิทยุประสานการยืม-คืน งานบริหารจัดการสื่อวัสดุและป้องกันขโมยภายในแผงวงจรเดียวกัน    
แผงวงจรอัจฉริยะ คลื่นวิทยุทำงานที่ความถี่13.56 เมกะเฮิร์ต  
แผงวงจรคลื่นวิทยุมีหลายรูปแบบ ตามประเภทการใช้งานกับวัสดุ เช่น หนังสือ, ซีดี/ดีวีดี หรือวีดีโอเทป
แผงวงจรคลื่นวิทยุของ Checkpoint ใช้พลังงานในการทำงานต่ำ จึงให้สัญญาณและระยะห่างในการสื่อสารกับอุปกรณ์อ่านสัญญาณได้สูงที่สุด และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
อ่านสัญญาณได้ถึง 20 tags ต่อวินาที (Anti-collision) โดยไม่ต้องจัดหนังสือให้อยู่ในตำแหน่งเฉพาะเจาะจงในการใช้งานทุกประเภท ทุกขั้นตอนรวดเร็วและไม่ผิดพลาด ช่วยให้บรรณารักษ์มีเวลาให้กับงานบริการสมาชิกมากขึ้น   
มีพื้นที่สำหรับป้อนข้อมูลเองได้มากถึง 96 บิท (96 bits programmable and user definable memory)
แผงวงจรอัจฉริยะ พัฒนาและผลิตโดย Checkpoint เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อ่านสัญญาณ ฯ โดยพัฒนาบนเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ RFID และพัฒนาเพื่อรองรับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  
แผงวงจรคลื่นวิทยุ ทำงานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่
แผงวงจรอัจฉริยะทำงานแบบ WORM (Write Once Read Many) จึงทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ และลดปัญหาแผงวงจร ฯ เสื่อม หรือข้อมูลบนแผงวงจรสูญหาย   
ไม่ต้องใส่หรือล้างสัญญาณกันขโมย (Reactivate or Deactivate)ในการทำงาน จึงป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใส่และล้างสัญญาณบ่อย ๆ และยังให้ระยะห่างของการสื่อสารระหว่างแผงวงจร ฯ กับอุปกรณ์อ่านสัญญาณ ฯ ที่สูงที่สุด ทำให้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Checkpoint เป็นระบบห้องสมุด RFIDที่สมบูรณ์แบบและทรงประสิทธิภาพที่สุด

 
RFID Tag สำหรับหนังสือ
RFID Tag สำหรับ CD/DVD
RFID Tag สำหรับ Video
  รายละเอียดเพิ่มเติม (572KB)
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.