1
 
       
องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
   
   
   
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Checkpoint Intelligent Library System
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
 
อุปกรณ์ทุกชิ้นของระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ออกแบบ ผลิตและพัฒนาโดย Checkpoint Systems Inc. เพื่อตอบสนองความต้องการของห้องสมุดโดยเฉพาะ เพื่อให้งานบริหาร จัดการทรัพยากรและองค์ความรู้ของห้องสมุดมีประสิทธิภาพสูงสุด  
Checkpoint Systems Inc. เป็นบรรษัทข้ามชาติ (multinational company) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มลรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (New Jersey, the U.S.A.) โดยมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ ทั่วโลก และมีตัวแทนอีกกว่า 70 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนการซ่อมบำรุงระบบและการบริการจาก Checkpoint รวมทั้งตัวแทนในประเทศไทย
อุปกรณ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะทุกชิ้นปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องกับระบบ โดยผ่านมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ เช่น
Electrical Emissions: FCC Part 15, ETSI 300 330 compliant
Electrical Immunity: ETSI 300 683 (CE) compliant
Safety: UL 1950 compliant
 
นอกจากนี้ Checkpoint Systems Inc. ยังเป็นผู้ผลิตและพัฒนาทั้งป้องกันขโมยโดยใช้แถบแม่เหล็ก (Electro-Magnetic) ทั้งสำหรับห้องสมุดและสำหรับธุรกิจค้าปลีก และเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) สำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะ โดยมีทีมงานที่วิจัยและค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 เป็นต้นมา ประวัติการพัฒนาโดยสังเขปมีดังนี้
  • ปี 1969 Checkpoint Systems Inc. เริ่มค้นคว้าและพัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
  • ปี 1977 ผลิต RF- EAS System สำหรับร้านค้าปลีก ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ระบบนี้มากกว่า 350,000 ทั่วโลก
  • ปี 1990 ติดตั้งและใช้งานระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี Electromagnetic System – EM System
  • ปี 1994 ผลิตอุปกรณ์สำหรับยืมหนังสืออัตโนมัติ (Patron Self Check-out)
  • ปี 1997 Rockefeller University มหาวิทยาลัยชั้นนำใน New York เป็นห้องสมุดแห่งแรกในโลกที่ติดตั้งระบบห้องสมุดเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ และเลือกใช้ระบบห้องสมุด RFID ของ Checkpoint อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถช่วยบริหารจัดการทรัพยากรในห้องสมุดและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรตลอดจนงานบริการได้มากถึง 75 %
  • ปี 1998 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ RF ในการตรวจหาสัญญาณได้ดีขึ้น พร้อมทั้งความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ปี 1999 ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Checkpoint มีความสมบูรณ์แบบในการทำงานด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Technology) และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

   
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.