1
 
      
    องค์ประกอบของระบบห้องสมุด RFID
  Sensor Gates
  Circulation Circuit
  Staff Station Reader
  Patron Self Check-Out System
 
 
  Circulation Circuit Programmer
  ILS Controller
  RFID Patron Cards
     
    แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID
     
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Checkpoint Intelligent Library System
การอบรมและการบำรุงรักษาระบบฯ
 

อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ, อุปกรณ์ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น เป็นเวลา 7 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม

จัดอบรมซ้ำเพื่อทบทวนการใช้งานกับระบบฯ 3 เดือนหลังการติดตั้งระบบ ฯ และได้ทำความคุ้นเคยกับระบบมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ดูแลระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ฟรี 1 ปีแรก      
ตอบกลับภายใน 4-24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งปัญหา
บริการบำรุงรักษาระบบ ฯ (Preventive Maintenance Service) ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส
 
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.