1
 
       
 
เครื่องยิงป้ายราคา รันนัมเบอร์ หนึ่งบรรทัด

พิมพ์ตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง เช่น 0001, 0002, 0003 ตามลำดับ
พิมพ์ วันที่, ราคา, วันผลิต-หมดอายุ
เหมาะสำหรับ ใช้นับสินค้า เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้า, สิ่งทอ, เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

PLPA 822 (มี 8 ตัวอักษร ) 
PLPA 1026 (มี 10 ตัวอักษร )

ขนาดสติ๊กเกอร์
22mm x 12mm
26mm x 12mm

ตัวอย่าง
22mm x 12mm
26mm x 12mm
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.