1
 
      
 
ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)

        เป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในระบบ POS นอกจากจะใช้เก็บเงินแล้ว ลิ้นชักเก็บเงินบางรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ หรือ Receipt Printer ได้

  • ลิ้นชักเก็บเงินยี่ห้อ POSIFLEX รุ่น CR-4104C
  • ตัวโครงลิ้นชัก และที่เก็บธนบัตร ทำด้วยเหล็ก
  • แข็งแรงและทนทานกว่ารุ่นทั่วๆไป
  • Interface RS-232
  • ต่อไฟเลี้ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีปัญหาปลั๊กหลุด
 
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.