.
1
    
          เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)
         
    TSC-TTP-243-E Plus
   
     

   


เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-243-E Plus
ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก
และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรง
ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้ว
หน่วยความจำ : Flash 2 MB, DRAM 2 MB
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 3 นิ้วต่อวินาที
หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว

ความยาวในการพิมพ์ : 40 นิ้ว
การเชื่อมต่อ : ซีเรียล , พาราเรียล

โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์ พลัส
(ดึงข้อมูลจาก Excel, Access ได้)

รับประกัน !
รับประกันตัวเครื่อง 12 เดือน
รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร


 รายละเอียดเพิ่มเติม

   
               

         
    TSC-TTP-244 Plus
   
     

   


เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 Plus
ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก
และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรง
ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้ว
หน่วยความจำ : Flash 2 MB, DRAM 2 MB
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 4 นิ้วต่อวินาที
หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว
ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
การเชื่อมต่อ : ซีเรียล + พาราเรียล หรือ ยูเอสบี 2.0
โปรแกรมบาร์โค้ด : ฟรี บาร์เทนเดอร์ ไลท์ พลัส
(ดึงข้อมูลจาก Excel , Access ได้)

รับประกัน !
รับประกันตัวเครื่อง 12 เดือน
รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติม


 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.